Pinskujen ja Nuorten Kotkien uusin yhteistyöhanke “Weekends for Climate” tarjoaa lapsille ja nuorille matalan kynnyksen harrastustoimintaa, kansainvälistymismahdollisuuksia sekä laadukasta, vapaa-ajalla tapahtuvaa globaali- ja ilmastokasvatusta.

Weekends for Climate on 12-15-vuotiaille suunnattu, ilmastoteemainen päiväleirikonsepti kansainvälisellä ulottuvuudella. Hankkeessa järjestetään 2-3 päivän mittaisia päiväleirejä viikonloppu- ja loma-aikaan vähintään kolmen maakunnan alueella. Tapahtumia järjestetään yhteistyössä Pinskujen ja Nuorten Kotkien paikallisjärjestöjen kanssa, mutta myös muita yhteistyökumppaneita etsitään erityisesti julkiselta sektorilta. Tapahtumapaikoiksi valitaan nuorten omia toimintaympäristöjä, kuten nuorisotiloja.

Hankkeen ilmastosisällöillä vahvistetaan osallistujien tietoja ilmastonmuutoksesta luonnontieteellisenä, yhteiskunnallisena ja globaalina ilmiönä, motivoidaan toimintaankäytännön toimintakeinoin ja tarjotaan turvallinen tila ilmastonmuutokseen liittyvien tunteiden käsittelyyn. Projektissa hyödynnetään Liikkuva luontoleiri -hankkeessa tuotettua ilmasto- ja ympäristökasvatusmateriaalia, joka muokataan vanhemmalle kohderyhmälle ja kansainväliseen toimintaympäristöön sopivaksi.

Hankkeen kansainvälinen osuus toteutuu kotikansainvälisyytenä: työpajoissa suomalaiset nuoret pääsevät kommunikoimaan virtuaaliyhteyksien välityksellä ilmastoaiheista Pinskujenja Nuorten Kotkien ulkomaisten kumppaniorganisaatioiden nuorten kanssa. Kielinä leireillä käytetään suomea ja englantia osallistujien kielitaito ja sen taso huomioiden. Kommunikaatiokykyjä ja yhteistyötaitoja kehitetään käyttäen globaalikasvatusmenetelmiä, joiden avulla kulttuurienvälisen kommunikoinnin prosessit tehdään näkyväksi.

Päiväleirit toteutetaan etäyhteyksin jommalla kummalla perusrunkovaihtoehdolla:

1.Kv-yhteistyökumppanit osallistuvat yhtä aikaa omalle päiväleirilleen ja molemmatleirit kokoontuvat säännöllisin väliajoin yhteiseen virtuaalitapaamiseen

2. Kumppanijärjestöt eivät ole yhtä aikaa paikalla, vaan yhteinen osuus suoritetaan esim. haastein, kilpailuin ja vinkein. Ensimmäisen vaihtoehdon mukaisesti leireille osallistuvia kumppanijärjestöjä pyydetään kuvaamaan leirin yhteydessä lyhyitä videopätkiä sekä valmistelemaan haasteideoita ja muita materiaaleja. Niitä voidaan hyödyntää paitsi viestinnässä, myös seuraavilla vaihtoehtojen 1 ja 2 mukaisilla leireillä. 

Ilmastoasioidenkäsittely ohjatusti yhdessä toisen maan nuorten kanssa taas kehittää nuorten maailman- ja ilmastokansalaisuuden taitoja monin tavoin: Ilmastohuolen jakaminen vahvistaa nuortenkäsitystä yhteisestä ongelmasta sekä kannustaa aktiivisuuteen ja globaaliin solidaarisuuteen. Yhdessä toimiminen painottaa nuorten yhtäläisyyksiä ja yhteisiä tavoitteita eroavaisuuksiensijaan ja antaa nuorille mahdollisuuden kehittää viestintätaitojaan ja yhteistyökykyjään kulttuurisesti moninaisessa ympäristössä.

Lapset piirtävät ja askartelevat pöydän ääressä.