A Youth Leader's Guide to Climate Education (pdf)

Opas on suunniteltu lasten ja nuorten kanssa työskenteleville ohjaajille. Se sisältää perustiedot ilmastonmuutoksesta, ilmastokasvatuksesta sekä siitä, miten ilmastoasioita voidaan käsitellä lapsi- ja nuorisoryhmien kanssa. Mukana on runsaasti toimintaideoita ja käytännön harjoituksia erilaisten ryhmien kanssa toteutettavaksi. Englanninkielinen opas sisältää myös toimintavinkkejä kansainväliseen yhteistyöhön  eri maissa asuvien nuorisoryhmien välillä painottaen virtuaalista yhteistyötä.